Rana stimulacija

rana stimulacija

Veoma je značajno da na što ranijem uzrastu deci pružimo podsticajnu razvojnu sredinu. Na primeru dece u Japanu, koja počinju sa učenjem preko 90 slova već u trećoj godini, možemo donekle uočiti efekte ovih postupaka. Prilikom razmatranja da li je

Gradonačelnik o nama…

Gradonacelnik 1

Gradonačelnik Nebojša Zelenović – Grad Šabac – zvanična stranica Prisustvovao sam otvaranju Centra za obrazovanje „Abakus“, pri čemu je predstavljen „SuanPan“ program mentalna aritmetika. Ovaj program podstiče razvoj mentalnih potencijala kod dece: njihove pažnjе, memorijе i koncentracijе. Nama u Šapcu

Upis je u toku

Upis featured

UPIS JE U TOKU!!!  ABAKUS škola SuanPan mentalne aritmetike za decu od 5-14 godina. ?Kroz rad na abakusu deca treniraju svoj mozak. Za 8 meseci vidno poboljšaju svoje postojeće veštine, i unaprede one nedovoljno razvijene.? Pojačaju svoju pažnju, memoriju i koncentraciju.? Stiču

Letnja školica

letnja-skolica

Centar za obrazovanje ABAKUS i ove godine je učestvovao u letnjim školicama Kancelarije za mlade grada Šapca. Zadovoljstvo je obostrano, zato što je ulaganje u mlade ono što najviše možemo da učinimo. Pogledajte u prilogu TV Kopernikus kakvi su utisci