🔥 DIZAJNIRAJTE VAŠEG LEGO ROBOTA SA NAMA! 🤖🔥

Danas na robote gledamo mnogo praktičnije nego ranije, jer nam nivo razvoja tehnike to omogućava. Jedan od vidova robotike, odnosno načina dizajniranja i kreiranja robota je i Lego robotika koja je sve više zastupljena među decom. Koliko su Lego roboti značajni, dokazuje i podatak da ljudi na američkim fakultetima diplomiraju na osnovu Lego robotike.
Lego robotika je skup malih delova koji liče na lego kocke, ali ti delovi u sebi sadrže mašinska i elektrotehnička svojstva.Lego robot
👉 Prvi komplet Lego robotike je sadržao različite komponente od kojih su: motori, senzori dodira, kao i senzor svetlosti.
Nakon nekoliko godina Lego je izdao vidno poboljšane verzije koje su pored svih komponenti koje su se nalazile u prethodnoj verziji dodali još: ultrazvučni senzor, zvučni senzor, senzor boja, takođe su omogućili upravljanje preko bluetooth-a, dok je u prethodnoj verziji bilo moguće samo preko infrared-a. Svaki od kompleta sadrži “mozak” robota, a to je mikroračunar pomoću kojeg ubacujete programe i svog robota “oživljavate” .

👉👉 Senzori i njihova primena:
👉 Senzor dodira – senzor registruje prepreku. Uz pomoć tog senzora robot može da zaobiđe prepreku, preskoči, ili jednostavno da da komandu drugom motoru da se pokrene.
👉 Senzor svetlosti– njihova najčešća primena je u štampanju, ali zastupljeni su i u Lego robotici. Pomoću tog senzora određuje se veličina prepreke. Kao senzor dodira, i ovaj senzor daje komandu motoru da se pokrene.
👉 Ultrazvučni senzor – ultrazvučni senzori detektuju blizinu na osnovu prijema zvučnog talasa odbijeog od objekat. Ovaj senzor smo najčešće koristili kako bi robotu “rekli” kad da stane ili da izvrši neke od drugih funkcija jednostavnim pokretom ruke.
👉 Zvučni senzor – senzor reaguje na glas, pomoću čega robotu glasom naređujete kuda želite da ide.
👉 Senzor boja – senzor boja prepoznaje RGB boje i na osnovu toga vrši dalje funkcije. Ovaj senzor nam je najviše koristio u sklapanju Rubikove kocke.

👉👉 Programiranje robota:
Što se tiče programiranja tu imate veliki izbor. Lego je pripremio njihov program koji dobijate uz komplet. Tu je programiranje omogućeno preko algoritma ili blokova, nažalost složeniji roboti ne mogu da se isprogramiraju preko Lego software-a, ali programiranje je moguće takođe preko C-a, Jave, čak i C++. Nešto više su se potrudili ljudi iz Microsoft-a i kreirali su Microsoft Robotics, koji pored programiranja Lego robota omogućava programiranje i drugih manjih robota i prikaz simulacije rada robota, tako da na vreme možete da otklonite greške ako postoje, ali programiranje je takođe preko blokova. Lego se pobrinuo i za kreiranje robota preko računara, tačnije kada kreirate robota možete da napravite tutorijal od toga i da pomognete drugim ljudima.
Koliko je ozbiljna Lego robotika možda če vam dati primer nekih od projekata: humanoid (simulira pokrete čoveka, reaguje na određenu boju i pomalo govori), shooter (kada dođe do određene distance od mete, ispaljuje kuglice), robagator (izgled podseća na krokodila. Kada dođe na 25cm otvara usta i ujeda), color sorter (razvrstava nasumično postavljene kuglice na osnovu boja), Rubikova kocka(slaže Rubikovu kocku za 6 minuta), Neimenovan robot (kada naiđe na metu jednostavno je “preskoči”), hvatač (upravljanje preko daljinskog, hvata predmete kružnog oblika).

🔥 Zbog široke zastupljenosti robotike u svetu i oko nas, i njihove korisne svrhe, odlučili smo da uvedemo kurs robotike u našu školu 🔥
Na našem kursu robotike, deca uče uz moćan set Lego EV3 

Sklapanjem robota, poboljšava se motorika, vizuelna percepcija, analitika i koordinacija oko-ruka. Pored svih benefita kod sklapanja robota, dete uporedo uči da programira robota. Istovremeno upoznavanje deteta sa softverom i hardverom, smatramo da je odličan temelj za dalje školovanje. Umesto da kupite detetu ovu skupu igračku, omogućite mu program na kom će da se zabavi i nauči vrlo korisne stvari
#lego #robots #roboti #robotika #abakus #sabac #srbija

Dizajnirajte vašeg Lego robota sa nama!
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *