fbpixel Memorija - ABAKUS Akademija znanja
memory kids

Memorija je važan deo učenja! 📖

Posedovanje dobrog pamćenja olakšava deci školovanje, omogućava dobre rezultate na testovima i postizanje dobrih ocena, ali i olakšava život umnogome. Dobre sposobnosti pamćenja nisu nešto sa čime se ljudi rađaju – te veštine se razvijaju i poboljšavaju vežbanjem. Kao i svaka druga veština, vežbanje dovodi do usavršavanja.
📖 Dobra vest je da postoji veliki broj strategija za razvoj memorije koje možete koristiti da poboljšate kratkoročno i dugoročno pamćenje vašeg deteta:Memorija
📌 POSTAVLJANJE PITANJA – Razumevanje teme je prvi korak ka pamćenju. Ohrabrivanje deteta da postavlja pitanja osigurava dublje razumevanje teme, a, takođe pomaže deci i da razviju kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema.
📌 KREIRANJE RIMA I PESMICA – Pomozite detetu da napravi pesmu, rimu ili akronim od informacija koje uči. Naš mozak je povezan sa muzikom i ritmičkim obrascima, tako da korišćenje muzike ili rime može pomoći detetu da poboljša svoje pamćenje.
📌 UČINITE UČENJE ZABAVNIM – Ohrabrite entuzijazam Vašeg deteta za učenje tako što ćete zajedno otići u biblioteku ili na internetu istražiti video zapise o različitim temama. Ako se dete zainteresuje za materijal koji uči, lakše će ga pamtiti u budućnosti.
📌 KORISTITE VIZUELNA POMAGALA – Omogućite detetu da koristi vizuelna pomagala koja mu mogu pomoći da se priseti informacija koje je nedavno usvojilo. Napravite kartice koje sadrže reči ili slike, markere u boji, papiriće i dr…
📌 NAPRAVITE MAPE UMA – Napravite umnu mapu različitih ideja i njihovih međusobnih odnosa. Izgradnja veza između reči i tema pomaže deci da aktivno uče i razviju dublje razumevanje, što je važan deo pamćenja.
📌 NEKA DETE BUDE UČITELJ – Ohrabrite dete da Vam objasni informacije koje uči (ili brata/sestru ili prijatelja). Napravite izazov da vidite koliko je Vaše dete zapamtilo gradiva, a zatim se vratite i pregledajte materijal koje nije usvojilo.
📌 MENTALNA ARITMETIKA SUAN PAN – je program koji pojačava memoriju, pažnju i koncentraciju kod dece. Upišite svoje dete i omogućite mu da unapredi svoje sposobnosti pamćenja, ali i druge veštine. Čekamo Vas!

#abakus #suanpan #sabac #memorija #mentalna #aritmetika

Memorija

Upišite komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *