fbpixel ABAKUS AKADEMIJA ZNANJA Kako deci olakšati pisanje i čitanje? - ABAKUS Akademija znanja
citanje i pisanje

🔥 Kako deci olakšati pisanje i čitanje? ✍

 Da bi proces usvajanjaCitanje i pisanje 2 početnog pisanja i čitanja deca brzo savladala, ona moraju da uživaju u aktivnostima, da budu podstaknuta i da to dožive kao igru. Deca prave prve korake ka učenju čitanja i pisanja veoma rano u životu. Mnogo pre same demonstracije veština čitanja i pisanja, ona počinju da stiču osnovne pojmove pismenosti. Uče da koriste simbole, kombinovanjem svog usmenog jezika, slika, slovnih simbola i igranjem kombinacijom istih na papiru ili u govoru. Ali sposobnost čitanja i pisanja se ne razvija prirodno, bez pažljivog planiranja i podučavanja. Deci su potrebne redovne i aktivne interakcije sa slovima. 
 Usvajanje čitanja i pisanja su međusobno povezane veštine koje se razvijaju u fazama. Postoji nekoliko faza u početku pisanja: škrabanje, simboli koji liče na slova, slučajna slova napisana zajedno da podsećaju na reč, označavanje slika početnim glasovima, eksperimentisanje sa različitim slaganjem slova u reči. Da bi dete lakše usvojilo samo pisanje, omogućite mu da se igra sa slovima. Slovne karte, mnoštvo papira i raznih materijala za crtanje i pisanje, različite podloge i sl. Pružite Vašem detetu podršku tokom samog procesa upoznavanja sa slovima i hrabrite ga na tom putu. Nemojte brinuti zbog grešaka dece i pogrešnog pisanja slova, jer „kreativni pravopis“ olakšava deci povezivanje glasa sa slovom. Nemojte kritikovati detetove prve korake ka pisanju, već ga hvalite kao što ste to činili kada je dete počinjalo da hoda ili govori. Igrajte sa detetom razne igre rastavljanja reči na slova ili povezivanja glasova sa slovima. 
Početno čitanje, razvija se gotovo istovremeno sa procesom pisanja. Ispisivanje slova i njihovo povezivanje u reč, zahteva od dece da usvajaju i samo čitanje. Na početku, deca sriču, spajaju slova u manje slogove, a zatim dolaze do spoznaje da skup slova predstavlja reč. Najznačajniji deo procesa početnog čitanja je čitanje naglas. Dozvolite deci da čitaju, sriču i povezuju slova u reči i u kući, i u marketu i na ulici. Ovakva vrsta aktivnosti je za njih igra putem koje lako uče. 
Međutim, kod mnoštva dece koja nisu u predškolskom periodu počela sa usvajanjem pisanja i čitanja, polazak u školu donosi mnoštvo tegoba. Školski sistem, koji je zamišljen tako da sa decom za kratko vreme usvoji azbuku i krene sa čitanjem u prvim mesecima, doprinosi svakodnevnom višesatnom radu domaćih zadataka. Dugo sedenje i suvoparno usvajanje početnog čitanja i pisanja kod dece stvara odbojnost i mogućnost motivacije za učenje. Ukoliko želite da izbegnete ovakav vid torture za svoje dete, počnite na vreme i omogućite svom detetu da izbegne brojne frustracije pri polasku u školu. 
Roditelji dece iz Abakusa koji su se suočili sa ovim problemom pri polasku njihove dece u školu, inicirali su da u našoj školi pripremimo novi program za početno čitanje i pisanje koji smo nazvali – PROGRAM ZA PREDŠKOLCE. Tokom samog programa, deca kroz igru i igrolike aktivnosti uče da pišu i čitaju, što im kasnije olakšava polazak u školu. Omogućite svom detetu da uživa u detinjstvu i da sa lakoćom krene u prvi razred. 
#abakus #sabac #serbia

Kako deci olakšati pisanje i čitanje?
Tagged on:         

Upišite komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *