Python

Python je programski jezik sa sintaksom koja je dizajnirana da bude jednostavna i čitljiva, tako da se uči brže od drugih programskih jezika. Broj funkcija u samom jeziku je skroman, pa zahteva relativno malo uloženog vremena ili napora da se naprave prvi programi. 

Python-slika-1Mogu ga učiti i deca i odrasli koji tek počinju da uče programiranje. Python se najčešće koristi za kreiranje web aplikacija, igrica itd. Koriste ga YouTube, Pinterest, Mozilla, Dropbox, Google pretraživač, NASA itd.

Kao i govorni jezici, svaki programski jezik je sredstvo komunikacije. Govorni jezici su sredstvo komunikacije među ljudima. Programski jezik služi za komunikaciju između čoveka i mašine (računara).

Programski jezik Python, kao i ostali jezici, koristi reči iz engleskog jezika, koje su većini učenika već poznate. Kada se savladaju naredbe, promenljive, uslovi i petlje, mogu se praviti manji programi.

Naravno, ovde je onda tek početak. Programerima je neophodno da nauče da prave efikasna algoritamska rešenja, rešenja koja štede i vreme i memorijski prostor.
Instalacija programa je jednostavna i može se preuzeti sa linka Python download.   Trenutna verzija je 3.7.1. i može se instalirati na operativnim sistemima Windows, Linux/UNIX, Mac OS X itd.

Instalaciono okruženje Python-a

instalacijapython

U online okruženju je potrebno otvaranje naloga, da bi sačuvali zadatke i delili u okviru zajednice. Prednosti online okruženja su pomoć u radu koje pruža sama platforma, jer daje predefinisane nazive funkcija, njihovu konstrukciju (svaku otvorenu zagradu zatvara itd).

Online okruženje Python-a na repl.it

Online-okruzenje-Python-a-na-replit

Osnove programiranja u Python-u

Kurs programiranja za starije osnovce uzrasta od 11 do 14 godina, predviđa učenje osnova programiranja i algoritamskog načina razmišljanja u Python-u.  Predviđeno je da učenici nakon kursa znaju:

» okruženje i njegovu primenu

» šta su algoritmi, uslovi, petlje i varijable

» da samostalno rešavaju različite probleme iz matematike i fizike kreiranjem programa

» da samostalno kreiraju igrice i animacije

Očekuje se da će se na kurs prijaviti i određeni broj učenika koji će biti zainteresovani za pripremu za takmičenja iz programiranja. U zavisnosti od broja prijavljenih učenika moguće je da će se obrazovati takmičarska grupa polaznika. Oni će svakako pohađati kurs, ali će on biti  prilagođen .

Ovaj kurs traje 5 meseci i to jednom nedeljno po sat i trideset minuta