“Domaći”

domaci-featured

Domaći zadaci Dragi roditelji, da li i Vi radite domaći svoje dece? Da li često kritikujete obim i gradivo domaćih zadataka? Da li pravdate izostanak urađenih domaćih zadataka svoje dece kod učiteljica? Ukoliko ste potvrdno odgovorili na bar jedno pitanje,