rana stimulacija - ABAKUS Akademija znanja

Rana stimulacija

rana stimulacija

Veoma je značajno da na što ranijem uzrastu deci pružimo podsticajnu razvojnu sredinu. Na primeru dece u Japanu, koja počinju sa učenjem preko 90 slova već u trećoj godini, možemo donekle uočiti efekte ovih postupaka. Prilikom razmatranja da li je